Tematyka wykładów 11 grudnia 2014 roku

MIŁOŚĆ I METAFORA

W sławnym zdaniu La Rochefoucauld obwieścił prowokacyjnie: „Gdybyśmy nie słyszeli o miłości, nie bylibyśmy zakochani”. Czy wiemy o tym, czy nie, to, co zwykliśmy nazywać miłością jest t a k ż e pewną konstrukcją kulturową. Dzisiejszy jej kształt jest konsekwencją pewnych rozstrzygnięć i przesądzeń podjętych w historii świata zachodniego. Trudno dziś mówić o miłości. Mówienie o niej popada albo w sentymentalny banał, albo w scjentystyczne uroszczenia. Tak czy inaczej, miłość skutecznie umyka pojęciowemu nazwaniu. Spróbujemy porozmawiać na temat kłopotów z dzisiejszym językiem o miłości, wychodząc od książki Johna Bartha, Opowiadać dalej. Zastanowimy się bliżej nad wartością poznawczą zaproponowanych przez niego nieoczywistych (ale i ryzykownych) metafor.

MYŚLEĆ NIEMOŻLIWE

Współczesny kryzys wiary ma różne oblicza. Oprócz poważnych problemów kościołów instytucjonalnych, oprócz hałaśliwych narracji o „Bogu urojonym”, istnieje także istotna kwestia związana z językiem religijnym. Jak mówić dzisiaj o Bogu w „czasie marnym”? Jaki dyskurs można uznać za adekwatny, w sytuacji kiedy wszelkie teologie oparte na modelu logocentrycznym zamilkły, a teologia apofatyczna wciąż nie jest strawą dla mas. Czy współczesna literatura może być wiarygodnym źródłem mówienia o Bogu i religii? Odpowiedzi poszukamy w książce Cormaca McCarthy’ego Sunset Limited. Powieść w formie dramatu. Na stacji metra spotykają się profesor uniwersytetu (Biały), który próbuje targnąć się na swoje życie i były więzień (Czarny), wierzący twardo we wprzód ustanowiony Ład. To wystarczająco dobry punkt wyjścia dla naszych rozmyślań.

Wykłady 11 grudnia 2014 roku

Zapraszamy na trzeci i czwarty wykład prof. Dariusza Czai z cyklu „Antropologia i fikcje”, 11.12.2014 roku w Sali Kinowej w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie.

Plan grudniowego spotkania:
– Wykład pt. „Miłość i metafora”, początek o godz. 19.00.
– Po prelekcji krótka przerwa na kawę w kawiarni Pauza In Garden.
– Wykład pt. „Myśleć niemożliwe”, początek ok. godz. 20.30.
– Dyskusja.

Zmiana terminu wykładu 9 października

Informujemy, że najbliższy wykład, planowany na 9 października, nie odbędzie się z powodu absencji prof. Dariusza Czai. Spotkanie zostaje przeniesione na 11 grudnia 2014 r., godz. 19.00. W tym dniu Prelegent wygłosi dwa wykłady: trzeci – przeniesiony i czwarty – zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem. W ten sposób cały cykl Wykładów Krakowskich 2014 zostanie zrealizowany. Przepraszamy za zmianę terminu i jednocześnie zapraszamy na kolejne spotkanie.

Paradoks przeszłości

Zapraszamy na drugi wykład prof. Dariusza Czai z cyklu „Antropologia i fikcje”, który zostanie wygłoszony 22 maja 2014 roku o godz. 19.00 w Sali Kinowej w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie. A oto tematyka najbliższej prelekcji:

«Czy w literaturze jest miejsce dla prawdy historycznej? Zdrowy rozsądek utrzymuje niezachwianie, że to historyk odkrywa prawdę o przeszłości, a fikcja literacka dostarcza co najwyżej estetycznej przyjemności („wiele kłamią poeci”). W historiografii współczesnej zdania są podzielone. Część badaczy mocno rozgranicza dyskurs naukowy od literackiego, przestrzegając przy tym przed mieszaniem porządków, inni z kolei nie widzą powodów do tak ostrego rozgraniczenia: „czymże innym jest dziejopisarstwo – pyta retorycznie Golo Mann, znakomity niemiecki historyk – jak nie literaturą, jedną z jej gałęzi”?

W tym wykładzie spróbujemy zmierzyć się z kilkoma ważnymi dla humanistyki pytaniami: jak istnieje przeszłość?, czy możliwy jest historyczny obiektywizm?, czym jest prawda w historii?, jaka jest rola faktów i wyobraźni w kreacji przeszłości?, czy fikcja literacka może konkurować z historiografią w dziele ustalania tego „jak było naprawdę”?, wreszcie: czy przeszłość to naprawdę „obcy kraj”?

Punktem wyjścia naszych rozważań będzie tym razem książka Jeana d’Ormessona, „Chwała Cesarstwa” („La gloire de l’Empire”)».

Dariusz Czaja

la gloire