TEMPS ET LIEU

Dates et heures

  • Pierwszy wykład – informacja zostanie dodana w późniejszym czasie
  • Drugi wykład – informacja zostanie dodana w późniejszym czasie
  • Trzeci wykład – informacja zostanie dodana w późniejszym czasie
  • Czwarty wykład – informacja zostanie dodana w późniejszym czasie

Lieu

Le Jardin des Arts de Petite-Pologne (Małopolski Ogród Sztuki)
12, rue Rajska
31-124 Cracovie
Pologne

Tél. ( 48) 12 375 21 50

Page Web: www.mos.art.pl