WYKŁADY

WYKŁADY 2015

W 2015 roku cykl wykładów wygłosi Radosław Nowakowski – oryginalny muzyk i pisarz, mieszkający i tworzący w Dąbrowie Dolnej, w Górach Świętokrzyskich. Jego twórczość muzyczna (zwłaszcza jako członka kultowego zespołu Osjan) i pisarska jest nieklasyfikowalna. Radosław Nowakowski jest autorem opowieści i traktatów filozoficznych, które składają się na cykl Nieopisanie świata; jest artystą totalnym, który każdy element dzieła (forma, treść) tworzy samodzielnie.

Strona domowa Radosława Nowakowskiego i prowadzonego przez niego wydawnictwa: www.liberatorium.com

Szczegóły prelekcji, które Radosław Nowakowski wygłosi w 2015 roku, zostaną podane w późniejszym czasie.

CONFÉRENCES 2014

W roku 2014 cykl wykładów wygłosił dr hab. Dariusz Czaja z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – polski antropolog kultury, badający związki antropologii i filozofii z literaturą piękną. Eseistyczna część publikacji Dariusza Czai jest zredagowana pięknym, literackim językiem, co wielokrotnie potwierdzone zostało w recenzjach takich prac jak Leçons des Ténèbres (Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2009) oraz Quelque part plus loin, quelque part ailleurs (Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2010).

Dariusz Czaja jest autorem książek z zakresu filozofii, antropologii kulturowej i literatury:
  • Signature et fragment. Les Récits anthropologiques, Cracovie 2004.
  • Anatomie de l'âme. Les figures d’imagination et les jeux de langage, Cracovie 2005.
  • Leçons des Ténèbres, Wołowiec 2009.
  • Quelque part plus loin, quelque part ailleurs, Wołowiec 2010.
  • Les caractères particulières. L’anthropologie comme un exercice spirituel, Cracovie 2013.

Il est rédacteur des ouvrages collectifs:

  • Les Mythologies populaires. Les esquisses de l’anthropologie de la contemporanéité, Cracovie 1994.
  • Les Métamorphoses du corps. Les Témoignages et les interprétations, Cracovie 1999.
  • Les Autres espaces, les autres lieux, Wołowiec 2013.

Tytuł prelekcji 2014: „ANTROPOLOGIA I FIKCJE” Wprowadzenie: „W proponowanym cyklu czterech wykładów zastanawiam się nad korzyściami, jakie może przynieść antropologiczna lektura tekstu literackiego. Inaczej mówiąc: chcę pokazać literaturę jako szczególne ź r ó d ł o antropologicznego poznania. Jako intrygujące i wiarygodne źródło wiedzy o człowieku w jego zachodniej edycji. Jako szczególny zapis doświadczenia i jako trop rzeczywistości. Interesują mnie więc nie funkcje estetyczne literatury (np. poetyka dzieła), dobrze opisane przez literaturoznawstwo, ale przede wszystkim jej możliwości poznawcze. Zajmuje mnie to, w jaki sposób światy wyobrażone (literackie fikcje) mogą problematyzować wielkie pytania antropologiczne i zgłaszać swoje roszczenia poznawcze. Staram się sprawdzić zasadność tezy sformułowanej przez Johna Graya: ‚Niektóre prawdy można powiedzieć tylko w fikcji literackiej’. Każda z kolejnych czterech odsłon jest poświęcona wnikliwej lekturze j e d n e g o tylko dzieła literackiego. Poszczególne tytuły zostały dobrane tak by, z jednej strony, zaprezentować wyraziście jedno z fundamentalnych pytań filozofii człowieka, z drugiej, uwrażliwić na związki antropologii kultury z innymi dyscyplinami humanistycznymi.

La photo de Dariusz Czaja (sur la diapositive) est faite par Ewa Lempp.