Paradoks przeszłości

Zapraszamy na drugi wykład prof. Dariusza Czai z cyklu „Antropologia i fikcje”, który zostanie wygłoszony 22 maja 2014 roku o godz. 19.00 w Sali Kinowej w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie. A oto tematyka najbliższej prelekcji:

«Czy w literaturze jest miejsce dla prawdy historycznej? Zdrowy rozsądek utrzymuje niezachwianie, że to historyk odkrywa prawdę o przeszłości, a fikcja literacka dostarcza co najwyżej estetycznej przyjemności („wiele kłamią poeci”). W historiografii współczesnej zdania są podzielone. Część badaczy mocno rozgranicza dyskurs naukowy od literackiego, przestrzegając przy tym przed mieszaniem porządków, inni z kolei nie widzą powodów do tak ostrego rozgraniczenia: „czymże innym jest dziejopisarstwo – pyta retorycznie Golo Mann, znakomity niemiecki historyk – jak nie literaturą, jedną z jej gałęzi”?

W tym wykładzie spróbujemy zmierzyć się z kilkoma ważnymi dla humanistyki pytaniami: jak istnieje przeszłość?, czy możliwy jest historyczny obiektywizm?, czym jest prawda w historii?, jaka jest rola faktów i wyobraźni w kreacji przeszłości?, czy fikcja literacka może konkurować z historiografią w dziele ustalania tego „jak było naprawdę”?, wreszcie: czy przeszłość to naprawdę „obcy kraj”?

Punktem wyjścia naszych rozważań będzie tym razem książka Jeana d’Ormessona, „Chwała Cesarstwa” („La gloire de l’Empire”)».

Dariusz Czaja

 

la gloire