All posts by Kazimierz Mrówka

Tematyka wykładów 11 grudnia 2014 roku

MIŁOŚĆ I METAFORA

W sławnym zdaniu La Rochefoucauld obwieścił prowokacyjnie: „Gdybyśmy nie słyszeli o miłości, nie bylibyśmy zakochani”. Czy wiemy o tym, czy nie, to, co zwykliśmy nazywać miłością jest t a k ż e pewną konstrukcją kulturową. Dzisiejszy jej kształt jest konsekwencją pewnych rozstrzygnięć i przesądzeń podjętych w historii świata zachodniego. Trudno dziś mówić o miłości. Mówienie o niej popada albo w sentymentalny banał, albo w scjentystyczne uroszczenia. Tak czy inaczej, miłość skutecznie umyka pojęciowemu nazwaniu. Spróbujemy porozmawiać na temat kłopotów z dzisiejszym językiem o miłości, wychodząc od książki Johna Bartha, Opowiadać dalej. Zastanowimy się bliżej nad wartością poznawczą zaproponowanych przez niego nieoczywistych (ale i ryzykownych) metafor.

MYŚLEĆ NIEMOŻLIWE

Współczesny kryzys wiary ma różne oblicza. Oprócz poważnych problemów kościołów instytucjonalnych, oprócz hałaśliwych narracji o „Bogu urojonym”, istnieje także istotna kwestia związana z językiem religijnym. Jak mówić dzisiaj o Bogu w „czasie marnym”? Jaki dyskurs można uznać za adekwatny, w sytuacji kiedy wszelkie teologie oparte na modelu logocentrycznym zamilkły, a teologia apofatyczna wciąż nie jest strawą dla mas. Czy współczesna literatura może być wiarygodnym źródłem mówienia o Bogu i religii? Odpowiedzi poszukamy w książce Cormaca McCarthy’ego Sunset Limited. Powieść w formie dramatu. Na stacji metra spotykają się profesor uniwersytetu (Biały), który próbuje targnąć się na swoje życie i były więzień (Czarny), wierzący twardo we wprzód ustanowiony Ład. To wystarczająco dobry punkt wyjścia dla naszych rozmyślań.

Wykłady 11 grudnia 2014 roku

Zapraszamy na trzeci i czwarty wykład prof. Dariusza Czai z cyklu „Antropologia i fikcje”, 11.12.2014 roku w Sali Kinowej w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie.

Plan grudniowego spotkania:
- Wykład pt. „Miłość i metafora”, początek o godz. 19.00.
- Po prelekcji krótka przerwa na kawę w kawiarni Pauza In Garden.
- Wykład pt. „Myśleć niemożliwe”, początek ok. godz. 20.30.
- Dyskusja.

Zmiana terminu wykładu 9 października

Informujemy, że najbliższy wykład, planowany na 9 października, nie odbędzie się z powodu absencji prof. Dariusza Czai. Spotkanie zostaje przeniesione na 11 grudnia 2014 r., godz. 19.00. W tym dniu Prelegent wygłosi dwa wykłady: trzeci – przeniesiony i czwarty – zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem. W ten sposób cały cykl Wykładów Krakowskich 2014 zostanie zrealizowany. Przepraszamy za zmianę terminu i jednocześnie zapraszamy na kolejne spotkanie.

Paradoks przeszłości

Zapraszamy na drugi wykład prof. Dariusza Czai z cyklu „Antropologia i fikcje”, który zostanie wygłoszony 22 maja 2014 roku o godz. 19.00 w Sali Kinowej w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie. A oto tematyka najbliższej prelekcji:

«Czy w literaturze jest miejsce dla prawdy historycznej? Zdrowy rozsądek utrzymuje niezachwianie, że to historyk odkrywa prawdę o przeszłości, a fikcja literacka dostarcza co najwyżej estetycznej przyjemności („wiele kłamią poeci”). W historiografii współczesnej zdania są podzielone. Część badaczy mocno rozgranicza dyskurs naukowy od literackiego, przestrzegając przy tym przed mieszaniem porządków, inni z kolei nie widzą powodów do tak ostrego rozgraniczenia: „czymże innym jest dziejopisarstwo – pyta retorycznie Golo Mann, znakomity niemiecki historyk – jak nie literaturą, jedną z jej gałęzi”?

W tym wykładzie spróbujemy zmierzyć się z kilkoma ważnymi dla humanistyki pytaniami: jak istnieje przeszłość?, czy możliwy jest historyczny obiektywizm?, czym jest prawda w historii?, jaka jest rola faktów i wyobraźni w kreacji przeszłości?, czy fikcja literacka może konkurować z historiografią w dziele ustalania tego „jak było naprawdę”?, wreszcie: czy przeszłość to naprawdę „obcy kraj”?

Punktem wyjścia naszych rozważań będzie tym razem książka Jeana d’Ormessona, „Chwała Cesarstwa” („La gloire de l’Empire”)».

Dariusz Czaja

la gloire

Wykład drugi 22 maja 2014r., godz. 19.00

Zapraszamy na drugi wykład prof. Dariusza Czai z cyklu „Antropologia i fikcje”.

Wykład zostanie wygłoszony 22 maja 2014 roku o godz. 19.00 w Sali Kinowej w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie.

Polecana lektura do wykładu: Jean D’Ormesson, Chwała Cesarstwa– le trimestriel de l’art populaire en Pologne.