IDEA

Celem projektu w wymiarze organizacyjnym jest stworzenie stałego, corocznego, międzynarodowego cyklu wykładów pt. „Filozofia i literatura. Wykłady krakowskie”.
Celem projektu w wymiarze merytorycznym jest stworzenie przestrzeni dla spotkania miłośników filozofii i literatury, w której zostanie podjęta refleksja nad określeniem i wyrażeniem wzajemnego oddziaływania filozofii i  literatury.
Projekt ma charakter interdyscyplinarny oraz międzynarodowy. Zapraszani wykładowcy, z Polski i zagranicy, reprezentować będą dwie dziedziny kultury: filozofii i literatury. Przy czym, prócz filozofów i literaturoznawców, będą to również pisarze, poeci i autorzy sztuk teatralnych. Prelegenci prezentować będą najwyższy poziom naukowy i artystyczny w uprawianej przez siebie dziedzinie.
Początek pierwszego cyklu wykładów planowany jest w 2014 roku. Kolejne wykłady będą wygłaszane średnio co trzy miesiące przez cały rok kalendarzowy. W każdym roku przewidziane są cztery prelekcje wygłoszone przez zaproszonego gościa.
Wykłady wygłaszane będą w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie, będą miały charakter otwarty, a uczestnictwo w nich będzie bezpłatne.